Local News

အစိုးရက သဘာဝဓာတ်ငွေ့နဲ့ ကျောက်စိမ်း ရောင်းချရမှု ပမာဏကို ပွင့်လင်းစွာ ထုတ်ပြန်လိုက်ပြ

အစိုးရက သဘာဝဓာတ်ငွေ့နဲ့ ကျောက်စိမ်း ရောင်းချရမှု ပမာဏကို ပွင့်လင်းစွာ ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီ

ယခု လက်ရှိအစိုးရသက်တမ်းငါးနှစ်အတွင်းမှာ ကျောက်စိမ်း နှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကို ပြည်ပ ရောင်းချမှုမှ ဒေါ်လာ ဘီလီယံ ၂၀ ခန့်ရရှိထားကြောင်းကို အစိုးရက ဇန်နဝါရီ ၁၆ ရက်မှာ ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။

၂၀၁၅ အောက်တိုဘာ ၁ ရက်မှ ၂၀၂၀ စက်တင်ဘာအထိ ဖြစ်ပြီးတော့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့မှ ဒေါ်လာ ၁၇ ဘီလီယံခွဲနှင့် ကျောက်စိမ်းမှ ဒေါ်လာနှစ်ဘီလီယံခွဲဖြစ်တယ်လို့ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန ၏စာရင်းများကို အစိုးရက ထုတ် ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်။

သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကို ၂၀၁၅ အောက်တိုဘာမှ ၂၀၁၆ စက်တင်ဘာအထိ ဒေါ်လာ ၃ ဒသမ ၄ ဘီလီယံ၊ ၂၀၁၆ အောက်တိုဘာ မှ ၂၀၁၇ စက်တင်ဘာအထိကို ဒေါ်လာ ၃ ဒသမ ၁ ဘီလီယံ၊

၂၀၁၇ အောက်တိုဘာမှ ၂၀၁၈ စက်တင်ဘာအထိ ဒေါ်လာ ၃ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ။၂၀၁၈-၁၉ တွင် ဒေါ်လာ ၃ ဒသမ ၉ ဘီလီယံနဲ့ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ တွင် ဒေါ်လာ ၃ ဒသမ ၅ ဘီလီယံဖိုး ရောင်းချထားတယ်လို့ သိရပါတယ်နော်။

ကျောက်စိမ်းရောင်းချမှုတွင် ၂၀၁၅ အောက်တိုဘာ မှ ၂၀၁၆ စက်တင်ဘာအထိ ဒေါ်လာ သန်း ၄၀၀ ကျော်၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ တွင် ဒေါ်လာ သန်း ၃၄၀ ကျော်၊ ၂၀၁၇-၁၈ တွင် ဒေါ်လာ သန်း ၉၇၀ ကျော်၊ ၂၀၁၈-၁၉ တွင် ဒေါ်လာ သန်း ၃၅၀ ကျော်နှင့်

၂၀၁၉-၂၀ တွင် ဒေါ်လာသန်း ၄၂၀ ရရှိခဲ့တယ်လို့ အစိုးရက ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။၂၀၁၅-၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ် နိုင်ငံ၏ ပြည်ပပို့ကုန်မှဝင်ငွေ သည် ဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလီယံဖြစ်ပြီးတော့ ၂၀၁၆-၁၇တွင် ဒေါ်လာ ၁၂ ဘီလီယံ၊ ၂၀၁၇-၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ် တွင်

ဒေါ်လာ ၁၄ ဒသမ ၈ ဘီလီ ယံ၊ ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ဒေါ် လာ ၁၇ ဘီလီယံနှင့် ၂၀၁၉-၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ဒေါ်လာ ၁၇ ဒသမ ၆၆ ဘီလီယံဖိုး ရရှိခဲ့တယ်လို စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်း ဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်။credit

Unicode

အစိုးရက သဘာဝဓာတ်ငွေ့နဲ့ ကျောက်စိမ်း ရောင်းချရမပမာဏကို ပွင့်လင်းစွာ ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီ

ယခု လက်ရအစိုးရသက်တမ်းငါးနစ်အတွင်းမာ ကျောက်စိမ်း နင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကို ပြည်ပ ရောင်းချမမ ဒေါ်လာ ဘီလီယံ ၂၀ ခန့်ရရထားကြောင်းကို အစိုးရက ဇန်နဝါရီ ၁၆ ရက်မာ ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။

၂၀၁၅ အောက်တိုဘာ ၁ ရက်မ ၂၀၂၀ စက်တင်ဘာအထိ ဖြစ်ပြီးတော့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့မ ဒေါ်လာ ၁၇ ဘီလီယံခွဲနင့် ကျောက်စိမ်းမ ဒေါ်လာနစ်ဘီလီယံခွဲဖြစ်တယ်လို့ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန ၏စာရင်းများကို အစိုးရက ထုတ် ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်။

သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကို ၂၀၁၅ အောက်တိုဘာမ ၂၀၁၆ စက်တင်ဘာအထိ ဒေါ်လာ ၃ ဒသမ ၄ ဘီလီယံ၊ ၂၀၁၆ အောက်တိုဘာ မ ၂၀၁၇ စက်တင်ဘာအထိကို ဒေါ်လာ ၃ ဒသမ ၁ ဘီလီယံ၊

၂၀၁၇ အောက်တိုဘာမ ၂၀၁၈ စက်တင်ဘာအထိ ဒေါ်လာ ၃ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ။၂၀၁၈-၁၉ တွင် ဒေါ်လာ ၃ ဒသမ ၉ ဘီလီယံနဲ့ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ တွင် ဒေါ်လာ ၃ ဒသမ ၅ ဘီလီယံဖိုး ရောင်းချထားတယ်လို့ သိရပါတယ်နော်။

ကျောက်စိမ်းရောင်းချမတွင် ၂၀၁၅ အောက်တိုဘာ မ ၂၀၁၆ စက်တင်ဘာအထိ ဒေါ်လာ သန်း ၄၀၀ ကျော်၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ တွင် ဒေါ်လာ သန်း ၃၄၀ ကျော်၊ ၂၀၁၇-၁၈ တွင် ဒေါ်လာ သန်း ၉၇၀ ကျော်၊ ၂၀၁၈-၁၉ တွင် ဒေါ်လာ သန်း ၃၅၀ ကျော်နင့်

၂၀၁၉-၂၀ တွင် ဒေါ်လာသန်း ၄၂၀ ရရခဲ့တယ်လို့ အစိုးရက ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။၂၀၁၅-၁၆ ဘဏ္ဍာနစ် နိုင်ငံ၏ ပြည်ပပို့ကုန်မဝင်ငွေ သည် ဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလီယံဖြစ်ပြီးတော့ ၂၀၁၆-၁၇တွင် ဒေါ်လာ ၁၂ ဘီလီယံ၊ ၂၀၁၇-၁၈ ဘဏ္ဍာနစ် တွင်

ဒေါ်လာ ၁၄ ဒသမ ၈ ဘီလီ ယံ၊ ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာနစ်တွင် ဒေါ် လာ ၁၇ ဘီလီယံနင့် ၂၀၁၉-၂၀ ဘဏ္ဍာနစ်တွင် ဒေါ်လာ ၁၇ ဒသမ ၆၆ ဘီလီယံဖိုး ရရခဲ့တယ်လို စီးပွားရေးနင့်ကူးသန်းရောင်း ဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်။credit